HUMÁNNY ODCHYT HOLUBOV

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zabezpečujeme humánny odchyt holubov, účinne a bez usmrcovania (a teda bez kafilérie), vďaka tomu aj za najnižšiu cenu na trhu!

Odchytené holuby vyvážame a vypúšťame v dostatočnej vzdialenosti tak, aby sa už nevrátili, v poľnohospodárskej krajine, za orografickou prekážkou, ďaleko od miest. Máme na to know-how z Nemecka, ide o populárnu metódu aplikovanú v celej EÚ. Návratnosť holubov je zanedbateľná (0-5 %), chytáme mestské holuby, nie poštové (ktoré sa vracajú vďaka tzv. vdovskej metóde). 

Odchytené jedince krúžkujeme a fotografujeme, celý odchyt je transparentný, kontrolovateľný pri dodržaní etických zásad zaobchádzania so zvieratami, ktoré presadzujeme.

Okolo holubov sa rozšírilo množstvo fám a nepravdivých informácií, mestské holuby nie sú žiadne "okrídlené potkany" (klik na článoček). Ak Vám ich počet ale prerastá cez hlavu, vieme pomôcť. Dá sa to riešiť aj humánne, bez zabíjania. Kontrolu mestských populácií holubov je možné vykonávať napr. odchytom a premiestňovaním bližšie k farmám a na poliavýstavbou a manažmentom holubníkov a  sanáciou a čistením povál a podkrovíV prvom prípade trvá účinok 1-2 sezóny, ale je okamžitý. V druhom a treťom prípade redukujete natalitu holubov, účinok sa dostaví až po dlhšej dobe, ale je trvalý. Akú metódu si vyberiete, je len na Vás, všetky vieme zrealizovať. 

Na odchyt a transport odchytených živých holubov máme všetky potrebné povolenia! (napr. povolenie prepravcu). Ako ornitológovia máme navyše (ako jediní holubiari na Slovensku) aj povolenie na odchyt voľne žijúceho vtáctva, ktoré by sa mohlo nedopatrením dostať do odchytových voliér. A hlavne, ako ornitológovia, máme s odchytom vtákov bohaté skúsenosti a znalosti o ich správaní a pohybe. 
Máte otázky? Zavolajte nám! 

0911 109 955
Kto sme?

Sme malá "rodinná" firma, pre ktorú je spoločensky zodpovedné podnikanie viac ako poslaním. Predávame produkty a poskytujeme odborné poradenstvo a služby, ktoré riešia konflikty medzi vtákmi a človekom, vzdelávajú verejnosť a chránia vtáctvo a prírodu. Veľa našich aktivít je bezplatných, pre dobrú vec. Zisk z podnikania navyše z veľkej časti reinvestujeme do priamej ochrany vtáctva a prírody. Našim cieľom je nielen robiť to, čo nás baví a napĺňa, a nie len udržateľná rentabilita pri zachovaní minimálnej ekologickej stopy, ale aj účinne ovplyvňovanie iných firiem, spotrebiteľov a verejnosti tak, aby svojim správaním a prioritami dokázali sami prispieť k ochrane nášho spoločného životného prostredia. Sme jedna z prvých firiem tohto typu, spájame prvky neziskového a súkromného sektoru, v prospech lepšej budúcnosti nás všetkých.Realizujeme aj ČISTENIE POVÁL 
Objednajte si túto službu spolu s odchytom a dáme Vám zľavu!

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky