ETICKÝ KÓDEX - HUMÁNNY ODCHYT HOLUBOV

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ETICKÝ KÓDEX

Ako jediná "holubiarska" firma 
1) máme povolenie aj na odchyt voľne žijúceho vtáctva (ak sa do klietok nedopatrením dostane)
3) máme vlastný etický kódex
a) Holuby máme radi, je to naša „srdcovka“. Prevádzkujeme dokonca útulok pre handicapované jedince, ktoré už nikdy nebudú lietať.

b) Žiadne odchytené holuby neutrácame, ich zabíjanie nepovažujeme za nutnosť. Lokálne stačí ich vývoz. Na účinný celoplošný manažment hniezdnej populácie mestských holubov sú vhodnejšie iné metódy ako neselektívne „vraždenie“, okrem odchytu najmä udržiavanie povál a budov a prevádzkovanie mestských holubníkov s riadenou reprodukciou (odoberanie vajíčok podobne ako sliepkam).

c) Holuby odchytávame do klasických odchytových klietok s rozmermi 1,5 x 2 m. Je to priestor pre bezproblémové krátkodobé spolunažívanie približne 30 holubov. Z klietok ich vyberáme 1-2 krát za týždeň.

d) Každá odchytová klietka obsahuje nádobu na vodu, misku s krmivom, bydlo, striešku. Vodu aj krmivo meníme a dopĺňame 1-2 krát za týždeň podľa počasia a počtu holubov. Klietky umiestňujeme na strechy výškových budov, mimo dosah predátorov (mačiek, kún).

e) Odchytené holuby prepravujeme v klasických prepravkách pre domáce zvieratá, prípadne v krabiciach s otvormi. Preprava sa realizuje v klimatizovanej dodávke a čas prepravy nikdy nepresiahne 3 hodiny.

f) Prepravené holuby vypúšťame, po krátkej aklimatizácii, v poľnohospodárskej krajine, na miestach, kde nikomu neprekážajú. Máme takto dohodnutú spoluprácu s viacerými farmami. Ich prítomnosti sa tešia a ich „špinenie“ tu nikomu nevadí.

g) Pri odchytení či náleze poraneného jedinca mu zabezpečíme náležitú veterinárnu starostlivosť a návrat do života, ak je to možné.

h) Cez hniezdnu sezónu neodchytávame. V čase kŕmenia mláďat je odchyt nielen nehumánny, ale aj neúčinný. Motivácia holubov vrátiť sa je v tomto období pochopiteľne silnejšia.

i) V krajnom prípade, ak sa nevyhneme odobratiu mláďat, ak zlyhajú všetky dostupné riešenia a s vlastníkom sa nedohodneme inak, tieto mláďatá buď premiestnime do iných hniezd, alebo dokŕmime a vypustíme. Riadená prekládka hniezda má svoje jasné pravidlá, robí sa postupne a len za striktnej kontroly kŕmenia rodičmi.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky