HUMÁNNY ODCHYT HOLUBOV

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zbavíme Vás holubov! ALE humánne, bez usmrcovania, účinne, odborne a rýchlo. Humánny odchyt, transport a relokácia holubov zabezpečovaná priamo ornitológmi, odborníkmi na vtáky. Odchyt holubov je jediné zmysluplné, efektívne a "okamžité" riešenie lokálnej eliminácie prítomnosti a početnosti holubov!


Zabezpečujeme humánny odchyt holubov, účinne a bez usmrcovania (a teda bez kafilérie), vďaka tomu aj za najnižšiu cenu na trhu!

Odchytené holuby vyvážame a vypúšťame v dostatočnej vzdialenosti tak, aby sa už nevrátili, v poľnohospodárskej krajine, pri farmách, kde to máme dohodnuté a kde ich prítomnosť neprekáža, za orografickou prekážkou, ktorú nepreletia, ďaleko od miest. Máme na to know-how z Nemecka, ide o populárnu metódu aplikovanú v celej EÚ. Návratnosť holubov je zanedbateľná (0-5 %), chytáme mestské holuby, nie poštové (ktoré sa vracajú vďaka tzv. vdovskej metóde). 

Odchytené jedince krúžkujeme a fotografujeme, celý odchyt je transparentný, kontrolovateľný pri dodržaní etických zásad zaobchádzania so zvieratami, ktoré presadzujeme.

Okolo holubov sa rozšírilo množstvo fám a nepravdivých informácií, mestské holuby nie sú žiadne "okrídlené potkany" (klik na článoček). Ak Vám ich počet ale prerastá cez hlavu, vieme pomôcť. Dá sa to riešiť aj humánne, bez zabíjania. Kontrolu mestských populácií holubov je možné vykonávať napr. odchytom a premiestňovaním bližšie k farmám a na polia, kde nikomu neprekážajú. Na odchyt a transport odchytených živých holubov máme všetky potrebné licencie (napr. povolenie prepravcu). Ako ornitológovia máme navyše (ako jediní na Slovensku) aj povolenie na odchyt voľne žijúceho vtáctva a výnimku na manipuláciu s ním. Do odchytových voliér sa totižto bežne dostanú aj zákonom chránené druhy vtákov. Je to jeden z dôvodov, prečo nechytáme cez hlavnú reprodukčnú sezónu, ale až od 1.9. do 1.4. A hlavne, ako ornitológovia, máme s odchytom vtákov bohaté skúsenosti a znalosti o ich správaní a pohybe. 

Najčastejšie otázky verejnosti aj klientov

1.    Čo je to humánny odchyt holubov?
Za humánne odchyty považujú mnohí len to, že sa humánne usmrtia. To znamená, že sa usmrtia pod dohľadom veterinára, splyňovaním, s následným dokladom o takto vykonanej eutanázii. My za humánne považujeme predovšetkým nezabíjať holuby a zabezpečiť im aj dobrý welfare, od odchytu, cez komfortnú prepravu až po vypustenie vo vhodnom a bezpečnom prostredí, kde ich nebudú ľudia prenasledovať, resp. kde nebudú nikomu prekážať.

2.  Aké používate metódy? 
Odchyt do klietok umiestnených na rovnej streche. V klietkach dopĺňame a meníme pitnú vodu a krmivo. Klietky majú striešku a bidielko. 

3. Môže odchyt vykonávať hocikto?
Práveže nie, túto činnosť nemôže vykonávať hocikto. Aj keď nie sú chránené, vzťahuje sa na manipuláciu s nimi veterinárna legislatíva. A okrem potrebných školení a licencií na prepravu zvierat je nutné disponovať aj výnimkou na manipuláciu s chránenými živočíchmi, nakoľko do odchytových klietok, ktoré používame sa môžu dostať aj iné vtáky, holuby hrivnáky aj kavky, ktoré sú zákonom chránené. Stáva sa to. Naopak, keďže holuby nezabíjame, ale len translokujeme, nie je potrebné potvrdenie od veterinárnej správy o tom, že sú v populácii prítomné patogény, čo sa vyžaduje v prípade metód využívajúcich usmrtenie. 
 
3. Kedy odporúčate vykonávať odchyt holubov?
Z dôvodu kŕmenia mláďat a hniezdenia chránených druhov vtákov (ktoré by mohli v pasci uviaznuť) sa takýto odchyt holubov "rodičov" musí vykonávať striktne len mimo hlavnej hniezdnej sezóny, mimo mesiacov apríl až september.

4. Treba sa holubov obávať?
Obavy z nákaz sú neopodstatnené, prípady prenosu akejkoľvek choroby z holuba na človeka prakticky nie sú. Šancu sa niečím nakaziť by mal skôr chovateľ, niekto, kto by bol s holubmi opakovane v jednej miestnosti. Nebezpečné choroby prenášajú skôr papagáje, toho sa ale nikto neobáva, pritom ich máme doma v klietkach. Ľudia sa k holubom nesprávajú zrovna moc ideálne, sú nepochopené, mýtizované, neprávom prenasledované. V porovnaní so zákonom chránenými živočíchmi ako aj domácimi miláčikmi ťahajú mestské holuby za kratší koniec. V našej legislatíve majú relatívne nemilé postavenie, sú zjavnou výnimkou v koncepte „zviera nie je vec“. Snažíme sa to napraviť.Kto sme?
Sme malá "rodinná" firma, pre ktorú je spoločensky zodpovedné podnikanie viac ako poslaním. Predávame produkty a poskytujeme odborné poradenstvo a služby, ktoré riešia konflikty medzi vtákmi a človekom, vzdelávajú verejnosť a chránia vtáctvo a prírodu. Veľa našich aktivít je bezplatných, pre dobrú vec. Zisk z podnikania navyše z veľkej časti reinvestujeme do priamej ochrany vtáctva a prírody. Našim cieľom je nielen robiť to, čo nás baví a napĺňa, a nie len udržateľná rentabilita pri zachovaní minimálnej ekologickej stopy, ale aj účinne ovplyvňovanie iných firiem, spotrebiteľov a verejnosti tak, aby svojim správaním a prioritami dokázali sami prispieť k ochrane nášho spoločného životného prostredia. Sme jedna z prvých firiem tohto typu, spájame prvky neziskového a súkromného sektoru, v prospech lepšej budúcnosti nás všetkých.
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky